מיתוג מוצרים בסיסיים

עיצוב לוגו ובחירת שם.

הפרוייקט: למתג את המוצרים הבסיסיים מחדש.

הקונספט העיצובי: יצירת צורות מורכבות מצורות בסיסיות.

הרעיון: משתמשים במוצרי הבסיס להכנת מאכלים מורכבים.